WARDOGS BOYS GOLF SCHEDULE 2014

3-27 NEOSHO TOURN

3-31 MIAMI TOURN

4-1 CLAREMORE TOURN

4-14 VINITA TOURN

4-16 CONFERENCE TOURN (Shangri-La)

4-21 GROVE TOURN (Patricia Island)

5-1 PRYOR 36 HOLE TOURN

5-5 REGIONAL GOLF (Peoria Ridge)

5-12 STATE GOLF TOURN (Lake Hefner OKC)

LADY WARDOGS GOLF SCHEDULE 2014

3-24 Verdigris Invitational

4-2 Vinita Invitational

4-7 Miami Invitational (Peoria Ridge)

4-10 Ketchum Invitational

4-14 Grove Invitational (Patricia Island)

4-16 Conference Tournament (Shangri-La)

4-29 Regional Tournament TBA

5-7/8 State Tournament (Lake Heifner OKC)